Real options in the assessment of the company’s pro-ecological investments

Ewa Dziawgo

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.005

Abstract


The article presents the following issues related to real options: characteristics and classification of options, pricing models and analysis of the applicability of real options in the assessment of the company’s pro-ecological investments. The concept of real options analysis is an innovative mainstream methodology of creating a multi- stage decision-making model to facilitate the action related to the strategic implementation of investment activities. The real options analysis method is alternative and complement to traditional methods of evaluation of investment projects. The purpose of this article is to present the applicability of real options in the assessment of the company’s pro-ecological investments.


Keywords


real options; pro-ecological investments

Full Text:

PDF

References


Amram M., Kulatilaka N. (1999), Real Options, Managing Investments in an Uncertain World, HBS Press, Boston.

Brach M. A. (2002), Real options in practice, John Wiley &Sons, Inc, New York, 105–130.

Copeland T., Anticarov V. (2001), Real options: A practitioner’s guide, Texere, New York.

Dziawgo E. (2003), Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 97–100.

Dziawgo E. (2009), Opcje rzeczowe w proekologicznych strategiach przedsiębiorstwa, [in:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, E. Sidorczuk-Pietraszko (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 261–269.

Jajuga T. (2000). Opcja rzeczowa – nowy instrument pochodny czy przełom w zarządzaniu finansami. Rynek Terminowy, 9 (3), 88–92.

Nahotko S. (2002), Podstawy ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz, 81–88.

Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.

Piontek B., Piontek F., Piontek W. (1997), Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.

Płoska R. (2006), Proekologiczne działania przedsiębiorstwa jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej, [in:] Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, L. Pawłowicz (ed.), CeDeWu, Warszawa, 127–137.

Ryszko A., (2007), Proaktywność przedsiębiorstw w zarządzaniu środowiskiem, determinanty, mierniki i efekty, [in:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 345–359.

Trigeorgis L. (1999), Real options: A primer [in:] The new investment theory of real options and its implication for telecommunications economics, J. Alleman, E. Noam (ed.), Kluwer Academic Publishers, Boston, 3–34.

Ziarkowski R. (2004), Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism