Impact of interchange fees rates on the Polish payment cards market

Krzysztof Maciejewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.019

Abstract


The aim of this paper is to indicate the importance of the interchange fee on the payment card market in Poland and its impact on the development of the acceptance network. The paper uses a descriptive and comparative analysis, as well as results of analyses and research, including a survey conducted by the author among seven acquirers. Of key importance for the development of payment card acceptance network are costs of payment card acceptance. One of the main components of Merchant Service Charge is interchange fee. The level of interchange fees rates in Poland, being one of the highest in the EU, is a major barrier to the development of payment card acceptance network and cashless transactions. The central bank was engaged in the process of interchange fees reduction in Poland, assuming the role of a catalyst. The reduction of interchange fees (since 2013) in the Polish market is a positive development which may result among others in implementation of costly efficient mobile payment systems.


Keywords


payment cards; interchange fee; payment card schemes; issuers; merchants

Full Text:

PDF (Polish)

References


Benefits of Open Payment Systems and the Role of Interchange (2008), “MasterCard”, 2–4.

Carbó Valverde S., Chakravorti S., Rodriguez Fernandez F. (2009), The Costs and Benefits of Interchange Fee Regulation: An Empirical Investigation,

_Fee_Regulation_An_Empirical_Investigation.pdf?43617f508578fe663ab6d00d6

b1d6c3c">http://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/integr_innov/Valverd_Chakravorti_Fernandez

_Fee_Regulation_An_Empirical_Investigation.pdf?43617f508578fe663ab6d00d6

b1d6c3c.

Competition and Efficient Usage of Payment Cards (2006), Organisation for Economic Co-operation and Development, “Competition Committee”, 25.

Decyzja Prezesa UOKiK (2006), www.uokik.gov.pl/download.php?plik=5664 (wersja rozszerzona) oraz www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8253 (wersja skrócona).

Evans D., Schmalensee R. (2005), The Economics of Interchange Fees and Their Regulation: An Overview, “MIT Sloan Working Paper”, 4548-05.

Górka J. (2012), Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, Warszawa, 14, 48–49.

Kokkola T. (2010), The payment system, “European Central Bank”, 56.

Maciejewski K. (2012), Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, NBP, Warszawa, 20–22.

Polasik M., Maciejewski K. (2009), Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, „Materiały i Studia”, nr 241, NBP, 124–125.

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2011 rok (2012), NBP, DSP, Warszawa.

Raport z badania sektora bankowości detalicznej (2007), „Komisja Europejska”, 117.

Rochet J. Ch., Tirole J. (2004), Two-Sided Markets: An Overview, https://www.frbatlanta.org/filelegacydocs/ep_rochetover.pdf.

Sienkiewicz S. (2001), Credit Cards and Payment Efficiency, Discussion Paper, Payment Card Center, Federal Reserve Bank of Philadelphia, 8.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz.U. z 30 października 2013 r., poz. 1271.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism