Saving preferences of households in Poland

Dorota Krupa, Damian Walczak, Ewa Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.008

Abstract


The purpose of this article is to present the savings’ preferences of households in Poland. Households in Poland invest primarily in deposits made in Polish zloties. Their primary motivation is saving for flats and houses and in the second motivation is saving for durable goods. For the purpose of the analysis authors used the data published by National Bank of Poland and statistical data published in the Social Diagnosis 2011 report.


Keywords


deposits; households; savings

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bywalec C. (2012), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa.

Diagnoza społeczna 2011 (2011), Diagnoza społeczna, raporty, Czapiński J., Panek T. (red.), http://www.diagnoza.com (dostęp 15.09.2012).

Fisher P. J., Montalto C. P. (2010), Effect of saving motives and horizon on saving behaviors, Journal of Economic Psychology, no. 31, http://dx.doi.org/10.1016/j.joep.2009.11.002.

Keese M. (2010), Who feels constrained by high debt burdens? Subjective vs. objective measures of household debt, Journal of Economic Psychology, vol. 33, issue 1.

Keynes J. M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London, http://dx.doi.org/10.1017/UPO9781139524278, [za:] Wójcik E. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, Bank i Kredyt, t. 38, nr 7.

Kramer J. (1997), Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa, [za:] Wójcik E. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, Bank i Kredyt, t. 38, nr 7.

Kubiszewska K. (2008), Wybrane determinanty obecności gospodarstw domowych na rynku finansowym, [w:] Gospodarstwa domowe na rynku finansowym, E. Mazurek-Krasnodomska (red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk.

Magri S. (2007), Italian households’ debt: The participation to the debt market and the size of the loan, Empirical Economics, vol. 33, issue 3, http://dx.doi.org/10.1007/s00181-006-0107-0.

Mierzejewska G., Urbaniec A. (2012), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w IV kwartale 2011 r., Instytut Ekonomiczny NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/domowe/domowe.html (dostęp 19.10.2012).

Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków, Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl.

Struktura oszczędności gospodarstw domowych za lata 2005–2012, Analizy Online, http://www.analizy.pl.

World Bank (2011), Sustaining High Growth: The Role of Domestic Savings, Turkey Country Economic Memorandum, Synthesis Report, World Bank.

Wójcik E. (2007), Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności, Bank i Kredyt, t. 38, nr 7.

Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.

Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B. (2002), Ekonomika konsumpcji, elementy teorii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, [za:] Zalega T. (2012), Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism