Business Interruption insurance as an element of production company insurance program

Mateusz Kita

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.006

Abstract


The aim of this article is to present current theory of business interruption insurance and the possibilities of their further development. There are 2 case studies presented in the article – losses resulting with business interruption. Based on them there are 2 main findings. The first is that there is a need for widening the array of risks that are considered insurable. The second is that the quality of insurance products and loss adjustment process needs to be improved.


Keywords


business interruption; enterprise; insurance; loss

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bohn D. (2011), Hard drive shortages and higher prices coming after massive flooding in Thailand, The Verge, http://www.theverge.com/ (dostęp 13.11.2012).

Bommeli M. (2003), Delay in start-up insurance, Swiss RE, Zürich.

Czerkas K. (2001), Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej, Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa.

Galey G. (2002), Contingent Business Interruption, Swiss RE, Zürich.

Galey G., Kuhn M. (2007), The Vitzliputzlis of business interruption insurance, Swiss RE, Zürich.

Galey G., Kuhn M. (2009), Fire Insurance, Swiss Re, Zürich.

Hadyniuk B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. 1: Mechanizmy i funkcje, J. Monkiewicza (red.), Poltext, Warszawa.

Komisja Nadzoru Finansowego (2011), Rocznik Rynku Ubezpieczeń 2011, Warszawa.

Lloyd’s (2012), Serwis internetowy korporacji, http://lloyds.com/ (dostęp 13.11.2012).

Meier W., Kuhn M., Simone A., Sormani E., Galey G. (2004), Business Interruption Insurance, Swiss Re, Zürich.

Mildenhall S. (2012), Insurance risk study, Sixth edition 2011, AON Benfield, Chicago.

OWU Przedsiębiorstw od Utraty Zysku zatwierdzone na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska SA nr 99/2007 z dnia 13.07.2007.

OWU utraty zysku dla klienta korporacyjnego ustalone Uchwałą nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 26 lipca 2007 r. ze zmianami ustalonymi Uchwałą nr UZ/65/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.

OWU Utraty Zysku Wskutek Wszystkich Ryzyk nr MP/OW094/1010 STU Ergo Hestii.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism