Corporate Social Responsibility accounting in the context of the selected cultural aspects of the twenty-first century

Aleksandra Banaszkiewicz, Ewa Makowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2012.001

Abstract


In the reality of today’s economy, financial analysis and quantity and valuable reports appear to be an inadequate source of information, because they are restricted only to the data concerning the financial situation of a specific situation unit. Society is also interested in information on the relationship of its surroundings. Accounting is becoming therefore a difficult task to reflect new processes in the organization, which has so far not been the object of it interest. At the junction of Corporate Social Responsibility and the accounting is so new financial statement called CSR report. This article focuses on selected aspects of culture, such as activities to protect the environment and society that need to take interest in accounting. These treatments have been transferred from everyday life to the business world and inevitably forced to take into account the new trends in the current practice of cultural activities.


Keywords


CSR; CSR Accounting; CSR raport

Full Text:

PDF (Polish)

References


Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

Bakker A. B. (2011), An evidence-based model of work engagement, Current Directions in Psychological Science, nr 20 (4), http://dx.doi.org/10.1177/0963721411414534.

Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45 (101).

CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce, http://www.mg.gov.pl/files/upload/ 10892/CSR_PL.pdf (dostęp 13.02.2013).

Dulko K. (2011), Ekoinnowacje, dlaczego wszystko może być ekologiczne, materiały szkoleniowe,Toruń.

Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Gierusz B., Martyniuk T. (2009), Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR), [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.), SGH, Warszawa.

Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.

Karaszewski R. (2008), Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Dom OrganizatoraTNOiK, Toruń.

Kożuszknik B. (2005), Wpływ społeczny w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kuraszko I. (2010), Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu,Difin, Warszawa.

Laszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa.

Micherda B. (2010), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.

Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.

Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Pietrzak M. (2012), Balanced scorecard a kreowanie wartości z zasobów ludzkich poprzez zaangażowanie pracowników, [w:] Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 252, Wrocław.

Pogodzińska-Mizdrak E. (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112).

Poradnik – internetowe centrum wsparcia, http://poradnik.ngo.pl/x/468296 (dostęp 15.10.2012).

Walczak D. (2011), Pozytywna psychologia, materiały szkoleniowe, Toruń. Wolontariat pracowniczy – słownik, http://www.wolontariatpracowniczy.pl/?a=dict/index#w (dostęp 15.10.2012).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism