SWOT analysis of Turkish Energy Market in the context of Electricity Market in the context of electricity market

Hakan Çelıkkol, Fatma Köse

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.014

Abstract


Electricity energy is an indispendable part of life with continuously improving technology. Growth of the sector is unavoidable due to the increasing need of electricity. Properly functioning market structure is also important to attract investments in the sector. Therefore, plenty of steps are taken and essential changes are being done. Even though progress has been made in regards to the process that starting with the Electricity Market Law and aims to have an electricity market that is clear, reliable, competitive, and integrated with electricity markets of other countries, it has not yet reached this desired goal. Therefore, Turkish Energy Market was decided to establish the name of more liberal and more reliable electricity market. Only electricity trading is going to be done in this market at the first step. Purpose of the study is determining of potential changes in the market after Turkish Energy Market foundation. For this purpose, primarily current situation of electricity market is mentioned to understand changes that will happen in the market. Finally, weaknesses, strengths, threats and opportunities for electricity market are tried to specify by SWOT analysis.


Keywords


Turkish Energy Market; Electricity Market; Liberalization; SWOT Analysis of Turkish Energy Market

Full Text:

PDF

References


Accenture, Türkiye Enerji Piyasası, Türkiye Elektrik Piyasasında Elektrik Ticareti, www.accenture.com (accessed: 10.10.2014).

Atıyas, İ. (2006). Elektrik Sektöründe Serbestleşme ve Düzenleyici Reform, Tesev Yayınları, İstanbul.

Ay, N. (2010). Piyasa Uygulamalarında Gün Öncesi Piyasası, IV. OSB Enerji Zirvesi, 30 Ekim 2010, Van.

Ay, N. (2012). Türkiye Elektrik Piyasası, Gelişimi ve Beklentiler.

Christie, R.D., & Wangensteen, I. (1998). The energy market in Norway and Sweden: congestion management, Power Engineering Review, IEEE, 18 (5), 61–63. http:// dx.doi.org/10.1109/39.666568.

Çıftlık, F. (2010). Elektrik Borsası, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı.

Conejo, A. J., Contreras, J., Espinola, R., & Conejo, M. A. P. (2005). Forecasting electricity prices for a day-ahead pool-based electric energy market, International Journal of Forecasting, 21 (3), 435–462. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2004.12.005.

Demırcı, E. (2010). Enerji Vadeli İşlemleri Ve Türkiye’de Elektrik Piyasasına İlişkin Bir Uygulama, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Duke, R., & Kammen, D. M. (1999). The Economics Energy Market Transformation Programs, The Energy Journal, 20 (4), 15–64. http://dx.doi.org/10.5547/issn0195- 6574-ej-vol20-no4-2.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2015). Dünya ve Ülkemiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Ankara, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Enerji-ve-Tabii-Kaynaklar- Gorunumleri.

Erten, İ.E. (2012). EPİAŞ, Kilometre Taşları ve Fırsatlar, ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Bildiriler Kitabı.

Geniş Açı Dergisi, Ekim 2013, Enerji Borsası Ne Getirecek?, http://www.isyatirim.com. tr/AssetDocs/Genis_Aci_Ekim_2013.pdf, (accessed: 16.09.2014).

http://www.borsaistanbul.com/data/egitimklavuzlari/KLVZ21VIP.PDF, (accessed: 12.08. 2014).

http://www.dunya.com/ (accessed: 12.03.2015).

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Faaliyet-Raporlari/Faaliyet-Raporlari, (accessed: 22.07. 2014).

http://www.enerjienstitusu.com/2014/11/19/epias-c-grubu-pay-sahipleri-belirlendi (accessed: 10.09.2014).

http://www.epdk.org.tr/ (accessed: 07.12.2014).

http://www.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=11274&haber=Damga-Vergisi (accessed: 17.02.2015).

http://www.polatenerji.com/b_enerjisektoru.php (Türkiye Enerji Sektörüne Bakış) (accessed: 12.06.2014).

http://www.tedas.gov.tr/ (accessed: 01.07.2014).

Karagöl, E. T., & Mihçiokur, Ü. İ. (2013). Türkiye’de Enerji Borsası, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Seta Analiz, Sayı: 68, Ankara.

Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 4. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.

Kavak, K. (2009). Elektrik Sektöründe Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 11. Enerji Kongresi, http://www.dektmk.org.tr/ (accessed: 07.02.2015).

Köse, F. (2015). Türkiye Elektrik Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

Oberndorfer, U. (2009). Energy prices, volatility, and the stock market: Evidence from the Eurozone, Energy Policy, 37 (12), 5787–5795.

Pagdett, S. (1992). The Single European Energy Market: The Politics of Realization, Journal of Common Market Studies, 30 (1), 53–76. http://dx.doi.org/10.1111/ j.1468-5965.1992.tb00418.x.

Poyraz, M. (2009). Elektrik Endüstrisinde Rekabet Ve Regülasyonun Türkiye’de İzlediği Seyir, 11. Enerji Kongresi, http://www.dektmk.org.tr/pdf/enerji_kongresi_11/10. pdf (accessed: 07.02.2015).

Reel, Y. (2010). Elektrik Sektörünün Regülasyonu, Enerji, Piyasa ve Düzenleme, Cilt:1, Sayı:2, 194–218.

Sağlam, B. (2012). Monopolden Emtia Piyasasına: Emtia Piyasası Yaklaşımıyla Elektrik Piyasalarındaki Dönüşüm Sürecinin Rekabetçi Analizi, Uzmanlık Tezi, Rekabet Kurumu, Ankara.

Shormohammadi, D., Wollenberg, B., Vojdani, A., Sandrin, P., Perreira, M., Rahim, F., Schneider, T. & Stott, B. (1998). Transmission dispatch and congestion management in the emerging energy market structures, IEEE Transactions on Power Systems, 13 (4), 1466–1474. http://dx.doi.org/10.1109/59.736292.

Sioshansi, F.P. (2006). Electricity market reform: What has the experience taught us thus far?, Utilities Policy, 14 (2), 63–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2005.12.002.

Uluatam, E. (2011). Türkiye Elektrik Piyasasında Özelleştirme Süreci, Ekonomik Forum Dergisi.

Yücel, C. Ö. (2012). Elektrik Üretiminde Hakim Durumun Tespiti, Uzmanlık Tezi, Rekabet Kurumu, Ankara.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism