The development of contactless payment market in Poland and in the world

Janusz Kunkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.008

Abstract


The aim of the article is to assess factors that stimulate cashless payment organizations to introduction of contactless payment onto market, as well as the barrier for the development of this innovation. The paper presents the development directions of innovative payment methods. The article describes the evolution and functioning of contactless technology offered by the major payment organizations.


Keywords


contactless; mobile payment; NFC; RFID

Full Text:

PDF (Polish)

References


Crotch-Harvey T. (2010), Contactless Cards and Terminals by Country and Scheme as at end 2009, Fenbrook Consulting, raport.

Europejski Bank Centralny (2012), Press and Information Division, http://www.ecb.int/ press/pr/date/2012/html/pr120910.en.html (dostęp: 13.11.2012).

Hancke G. (2008), RFID and Contactless Technology, [w:] Smart Cards, Tokens, and Security Applications, K. E. Mayes, K. Markantonakis (red.), Springer, New York, http:// dx.doi.org/10.1007/978-0-387-72198-9_13.

Inteligo (2010), Era, Inteligo i MasterCard: pierwsza w Polsce komórka, którą zapłacisz, http://inteligo.pl/aktualnosci/era-inteligo-i-mastercard-pierwsza-w-polscekomorka- ktora-zaplacisz (dostęp: 10.11.2012).

Orange (2012), Orange Cash, http://www.orange.pl/kid,4000377334,id,4002836765,title, Orange-Cash,article.html (dostęp: 18.11.2012).

Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K., Tetkowska N. (2012), Chronometric analysis of a payment process for cash, cards and mobile devices, Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems, vol. 2, SciTePress, Wrocław.

Polasik M., Kunkowski J. (2009), Zastosowania technologii RFID w systemach płatności, [w:] E-gospodarka – e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 2, S. Partycki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Polasik M., Kunkowski J. (2011), Application of Contactless Technology in the Payment Cards Market, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 205, [w:] Advanced Information Technologies for Management – AITM’2011, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Wrocław 2011.

Polasik M., Wisniewski T. P., Lightfoot T. P. (2012), Modeling Customers’ Intentions to Use Contactless Cards, International Journal of Banking, Accounting and Finance, vol. 4, no. 3.

RFID Journal (2011), The History of RFID Technology, http://www.rfidjournal.com (dostęp: 2.11.2012).

Visa (2010), Visa Mobile: pierwsze w Polsce wdrożenie mobilnych płatności zbliżeniowych, http://www.visa.pl/visa_w_polsce/aktualnosci/aktualnosci/articles/2010/visa_ mobile_pierwsze_w_polsce.aspx (dostęp: 30.10.2012).
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism