Risk appraisal in the award of contract bonds

Anna Jańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.007

Abstract


The article discusses the problem of risk appraisal illustrated with an example of the contract bonds at all steps of the investment process: bid bonds, performance bonds, advance payment bonds and maintenance bonds. Particular attention was paid to the nature of the insurance guarantees, which differs significantly from Rother non-life insurance. Furthermore, the risk assessment process is determined by specific characteristics of the guarantees. This paper includes the description of factors affecting the level of risk associated with the guarantee. It discusses the different stages of risk estimation and insurers’ requirements for the customers applying for guarantees.


Keywords


contract bond; guarantee; risk management

Full Text:

PDF (Polish)

References


Gawrychowski M. (2012), Ubezpieczyciele ranieni gwarancjami, Puls Biznesu, http://www.pb.pl/2645410,26970,ubezpieczyciele-ranieni-gwarancjami (dostęp: 1.08.2012).

Glapiak E. (2013), O gwarancje ubezpieczycieli trudniej, a ich brak to koniec firmy, Dziennik Gazeta Prawna, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/ 693386,o-gwarancje-ubezpieczycieli-trudniej-a-ich-brak-to-koniec-firmy.html (dostęp: 28.03.2013).

Holly R. (2004), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa.

Kukiełka J., Poniewierka D. (2003), Ubezpieczenia finansowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa.

Materiały Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_ maly_rocznik_statystyczny_2012.pdf.

Materiały Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_ ubezpieczen/index.html .

Materiały ubezpieczycieli: wnioski o zawarcie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych (Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ).

Michalik L., Seliga D. (2001), Ubezpieczenia finansowe, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. 2: Produkty, J. Monkiewicz (red.), Poltext, Warszawa.

Nowak T. (2011), Rynek gwarancji ubezpieczeniowych w Polsce, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, Dz.U. z 2011 r., nr 88, poz. 499.

Sikora P. (2012), Jak zredukować ryzyko inwestycji, http://prawo.rp.pl/artykul/830861. html?print=tak&p=0 (dostęp: 1.03.2012).

Towarzystwa ubezpieczeniowe zaostrzą zasady udzielania gwarancji? (2012), http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/towarzystwa;ubezpieczeniowe; zaostrza;zasady;udzielania;gwarancji,89,0,1134937.html (dostęp: 1.08.2012).

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1151.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939.

Wierzbicka E. (2007), Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstwa, Rozprawy Ubezpieczeniowe, z. 3.
ISSN 2300-1240 (print)
ISSN 2300-3065 (online)

Partnerzy platformy czasopism