Announcements

Deklaracja wersji pierwotnej

 
Deklaracja wersji pierwotnej: wersją pierwotną czasopisma Copernican Journal of Finance & Accounting jest wersja elektroniczna.  
Posted: 2013-09-10
 
1 - 1 of 1 Items


Partnerzy platformy czasopism