The Origins of Kazimierz (outside Cracow) Traced in Sandomierz

Marek Słoń

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/APH.2019.119.05

Abstract


The 1335 foundation (chartering) of Kazimierz, the town situated beside Cracow, was a difficult venture as a group of settlers had to be brought from another strong urban centre. Owing to the memory of the rebellion led by alderman (vogt) Albert and due to the political situation, Casimir III the Great most probably sought assistance from the town of Sandomierz in an attempt to find an optimum solution. This supposition is confirmed by the fact that the king favoured the town after 1335 and, even more importantly, that the foundation charter and one of the first documents for the new commune were issued at Sandomierz. A close relationship between Sandomierz and Kazimierz is observable for the subsequent years.

Keywords


Kazimierz (outside Cracow); Sandomierz; Cracow; foundation of town; Middle Ages

Full Text:

PDF

References


Gawlas Sławomir, ‘Uwagi o polityce miejskiej Kazimierza Wielkiego’, in Halina Manikowska et al. (eds.), Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Warszawa, 2000), 25–41.

Konieczna Wanda, ‘Początki Kazimierza (do r. 1419)’, in Studia nad przedmieściami Krakowa (Kraków, 1938), Biblioteka Krakowska, 94.

Laberschek Jacek, ‘Anfänge und territoriale Entwicklung der Krakauer Agglomeration im 13.–14. Jahrhundert’, Quaestiones Medii Aevi Novae, xvi (2011), 385–410.

Morawski Zbigniew, ‘Sandomierz od końca XIII do początków XV wieku’, in Stanisław Trawkowski (ed.), Dzieje Sandomierza, i: Średniowiecze (Warszawa, 1993), 115–36.

Okniński Piotr, ‘Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII–XIV wieku’, Roczniki Historyczne, lxxxii (2016), 79–106.

Rajman Jerzy (ed.), Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku (Kraków, 2013), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, xiii, special issue.

Schmidt Michał and Starzyński Marcin, ‘Nowe miasto tkackie? Szkic do dziejów społeczno-gospodarczych podkrakowskiego Kazimierza’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, lxiii (2015), 1, 15–26.

Słoń Marek, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie (Wrocław, 2010).

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, iii (Wrocław, Warszawa and Kraków, 1969).

Starzyński Marcin, Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria (Kraków, 2015), Monografie Towarzystwa Naukowego “Societas Vistulana”, iii.

Wyrozumska Bożena (ed.), Przywileje ustanawiające gminy miejskie wielkiego Krakowa (XIII–XVIII wiek) (Kraków, 2007).

Wyrozumski Jerzy, Dzieje Krakowa, i: Kraków do schyłku wieków średnich (Kraków, 1992).


Partnerzy platformy czasopism