Together but Apart: University Experience of Jewish Students in the Second Polish Republic

Natalia Aleksiun

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/APH.2014.109.06

Abstract


This paper examines the experiences of Jewish university students in Warsaw, Lvov, Wilno and Cracow, focusing on their interactions with each other as well as with other students. These experiences are divided into three categories: daily encounters and mutual relations (or the lack thereof), the vision of the academic community to which the students aspired, and Jewish students' reactions to antisemitism. I argue that for many Jewish students, these daily university experiences both on campuses and beyond strengthened their sense of being outsiders. Having been excluded from most of the general student organizations they had to form their own, which limited their interactions with other students even further, and, above all, strengthened feeling that they were being singled out and victimized.

Keywords


Second Polish Republic; Jewish students; Jewish student organizations; ‘ghetto benches’; Polonization

Full Text:

PDF

References


Aleksiun Natalia, ‘Polish Jewish historians before 1918: Configuring the Liberal East European Jewish Intelligentsia’, East European Jewish Affairs, xxxiv, 2 (2004), 41-54.

Bacon Gershon, ‘The Missing 52 Percent: Research on Jewish Women in Interwar Poland and its Implications for Holocaust Studies’, in Dalia Ofer and Lenore J. Weitzman (eds.), Women in the Holocaust (New Haven and London, 1998), 55-67.

Balin Carole B., ‘The Call to Serve: Jewish Women Medical Students in Russia, 1872-1887’, Polin, xviii (2005), 133-52.

Berkelhammer Wilhelm, ‘Mowa o ekscesach’, Nowy Dziennik, 21 Nov. 1932.

Bronsztejn Szyja, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne (Wrocław et al., 1963).

Cała Alina, ‘The Social Consciousness of Young Jews in Interwar Poland’, Polin, viii (1994), 42-66.

Cała Alina, Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku (Warsaw, 2003).

Eisenbach Artur, ‘Jewish Historiography in Interwar Poland’, in Yisrael Gutman et al. (eds.), The Jews of Poland between the Two World Wars (Tauber Institute for the Study of European Jewry Series, Hanover NH, and London, 1989), 453-93.

Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia (Cracow, 2011).

Freidenreich Harriet Pass, Female, Jewish, Educated: The Lives of Central European University Women (Bloomington, IN, 2002).

Frost Shimon, Schooling as a Socio-Political Expression: Jewish Education in Interwar Poland (Jerusalem, 1998).

Gon Maksym, Iz kryvdoyu na samoti. Ukrayïns’ko-evreĭs’ki vzaemyny na zakhidnoukraïns’kykh zemlyakh u skladi Pol’shchi (1935-1939) (Rivne, 2005).

Graboń Agnieszka, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym (Cracow, 2008).

Halpern Dawid, ‘Jeden świstek. Kartka z dziennika akademika’, Trybuna Akademicka, xv, 2/3 (122-3) (Feb.-March 1935).

Hebenstreit Mundek, ‘Yehudim vePolanim beYaroslav vehayechasim beineihem bishnot 1918-1945’, in Sefer Jaroslaw (Tel Aviv, 1978), 205-14.

Heller Celia S., On the Edge of Destruction: Jews of Poland between the Two World Wars, foreword Nathan Glazer (Detroit, 1994).

Kassow Samuel D., Who Will Write Our History? Rediscovering a Hidden Archive from the Warsaw Ghetto (London, 2009).

Kijek Kamil, ‘Między integracją a wykluczeniem. Doświadczenie szkolne jako czynnik politycznej socjalizacji młodzieży żydowskiej w Polsce okresu międzywojennego’, in Aleksandra Lompart (ed.), Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona? Metafora w socjologii (Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, 2010), 165-97.

Kula Marcin, Autoportret rodziny x. Fragment żydowskiej Warszawy lat międzywojennych (Wspomnienia, Zapiski, Diariusze, Listy, Sekrety, Pamiętniki, Warsaw, 2007).

Kulczykowski Mariusz, Żydzi-studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej Galicji (1867-1918) (Studia nad Kształtowaniem się Inteligencji w Polsce w XIX i XX wieku, 3, Cracow, 1995).

Kulczykowski Mariusz, Żydzi-studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów – Polska Akademia Umiejętności, 5, Cracow, 2004).

Landau-Czajka Anna, Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej (Warsaw, 2006).

Langnas Saul, Żydzi a studja akademickie w Polsce w latach 1921-1931. Studjum statystyczne (Lvov, 1933).

Maayan (Mincberg) Klara, ‘Bein Hashanim 1924-1939’, in Kehilat Raysha – Sefer Zikaron (Tel Aviv, 1967), 183-5.

Mahler Raphael, ‘Jews in Public Service and the Liberal Professions in Poland, 1918-1939’, Jewish Social Studies, vi, 4 (1944), 291-350.

Mahler Raphael, Yehudey Polin Beyn Shtey Milkhamot Olam: Historya Kalkalit-Sotzyalit Leor Hastatistika (Tel Aviv, 1968).

Mendelsohn Ezra, The Jews of East Central Europe Between the World Wars (Bloomington, IN, 1983).

Milch Baruch, Can Heaven Be Void?, ed. Shosh Milch-Avigal (Jerusalem, 2003).

Natkowska Monika, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, ‘paragraf aryjski’. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939 (Warsaw, 1999).

Nordon Haskell, The Education of a Polish Jew: A Physician’s War Memoir (New York, 1982).

Opacki Zbigniew, ‘Studenci chrześcijanie wobec studentów Żydów na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939)’, in Wolf Moskovich (ed.), Jews, Poles and Russians: Jewish-Polish and Jewish-Russian Contacts (Jews and Slavs, 21, Jerusalem, 2008), 123-50.

Paruch Waldemar, Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939) (Lublin, 1997).

Pilch Andrzej, ‘Ukraińcy na wyższych uczelniach Lwowa 1923-1926’, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, section F, liv-lv (1999-2000), 239-46.

Pilch Andrzej, Rzeczpospolita akademicka. Studenci i polityka. 1918-1933 (Cracow, 1997).

Plach Eva, The Clash of Moral Nations: Cultural Politics in Piłsudski’s Poland, 1926-1935 (Athens, OH, 2006).

Prywes Moshe (and Chertok Haim), Prisoner of Hope, foreword Elie Wiesel (Tauber Institute Series for the Study of European Jewry, Hanover, NH, and York, 1996).

Przybysz Zofia, ‘Numerus clausus na uczelniach Drugiej Rzeczypospolitej’, in Ewa Wiatr and Piotr Zawilski (eds.), Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu (Lodz 2010), 84-98.

Ratner J., ‘Koła prowincjonalne’, Trybuna Akademicka, i, 1 (June 1923).

Rudnicki Szymon, ‘From Numerus Clausus to Numerus Nullus’, Polin, ii (1987), 246-68.

Słonimski Antoni, Kroniki tygodniowe, iii: 1936-1939 (Warsaw, 2005).

Srebrakowski Aleksander, ‘Sprawa Wacławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie’, Przegląd Wschodni, ix, 3 (35) (2004), 575-601.

Suchmiel Jadwiga, Żydówki ze stopniem doktora wszech nauk lekarskich oraz doktora filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim do czasów II Rzeczypospolitej (Częstochowa, 1997).

Szapiro Jerzy, ‘Tajne studia medycyny w getcie. Szczypta narracji. Garść refleksji’, [Accessed April 21, 2014].

Thon Ozjasz, ‘Tragiczny dylemat’, Nowy Dziennik, 19 Nov. 1932.

Weiss Abraham and Kraemer-Weiss Pninah, ‘Makhon le-mada’e ha-Ya-hadut be-Varshah’, in Sefer ha-shanah/Yorbukh, ed. Aryeh Tartakover, ii (Tel Aviv 1967), 359-380.

Żebrowski Rafał, ‘Budowa domu akademickiego w Warszawie i jej miejsce w dziejach warszawskiej gminy wyznaniowej’, Kwartalnik Historii Żydów, 4 (216) (2005), 467-80.

Żyndul Jolanta, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937 (Warsaw, 1994).


Partnerzy platformy czasopism