Otoczenie zamku w Pasłęku w świetle badań archeologicznych

Jacek Wysocki, Rafał Solecki, Piotr Szkiłądź

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2018.015

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie przyległym od zachodu do zamku krzyżackiego w Pasłęku. Miały one na celu weryfikację anomalii zaobserwowanej podczas prospekcji z wykorzystaniem metod nieinwazyjnych, pierwotnie interpretowanej jako pozostałość murowanej struktury łączącej zamek z pobliskim kościołem, a także rozpoznanie charakteru nawarstwień kulturowych


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boetticher A. 1893 Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen. Heft III. Das Oberland, Königsberg.

Conrad G. 1897 Preuss. Holland einst und jetzt. Festschrift zur Feier des sechshunhundertjährigen Bestehens der Stadt Pr. Holland am 29. September 1897, Pr. Holland.

Czubiel L. 1986 Zamki Warmii i Mazur, Olsztyn.

Długokęcki W. 1997a Pasłęk jako ośrodek administracyjny i gospodarczy zakonu krzyżackiego, [w:] Pasłęk, s. 267–272.

Długokęcki W. 1997b Dzieje miasta Pasłęka w latach 1297–1454, [w:] Pasłęk, s. 255–266.

Długokęcki W. 1997c Dzieje polityczne Pasłęka w okresie Związku Pruskiego i wojny trzynastoletniej, [w:] Pasłęk, Pasłęk, s. 273–278.

Helwig R. 1987 Die Geschichte der Stadt Preussisch Holland, Pr. Holland.

Hinz B. 2001 Der Kreis Preussisch Holland in Bildern, Köln.

Kajzer L. 1984 Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Łódź.

Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J. 2001 Leksykon zamków w Polsce, Warszawa.

Michalski J. 1998 Badania archeologiczne starego miasta w Olsztynie, [w:] Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich rewaloryzacji, J. Wysocki, J. Michalski, Nidzica, s.133–140.

Mieszkowski R., Wysocki J. 2016 Kompleksowe rozpoznanie geo-archeologiczne obszaru wokół zamku w Pasłęku, raport wykonany na zlecenie Gminy Pasłęk, maszynopis w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Piastów.

Mieszkowski R., Wysocki J., Welc F. 2016 Kompleksowe rozpoznanie geoarcheologiczne obszaru wokół zamku w Pasłęku (prezentacja), raport wykonany na zlecenie Gminy Pasłęk, maszynopis w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Piastów.

Sadowski A. 1930 Heimatblätter Kreis Preussisch-Holland für Schule und Haus,z. 1: Preussisch-Holland Stadt und Schloss, Lipsk–Berlin.

Salm J. 1997 Z problematyki rozwoju przestrzennego Pasłęka, [w:] Pasłęk, s. 225–253.

Włodarski J. 1997a Dzieje Pasłęka w okresie nowożytnym, [w:] Pasłęk, 299–347.

Włodarski J. 1997b Pasłęk w okresie od wojen napoleońskich do II wojny światowej (1807–1945), [w:] Pasłęk, 363–383.

Wójcik R. 2000 Lochy Pasłęka. Kulisy poszukiwań skarbów w Polsce, Warszawa.


Partnerzy platformy czasopism