Zamek pokrzyżacki w Przezmarku. Wstępne wyniki badań

Magdalena Żurek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2018.014

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki pierwszego sezonu badań archeologicznych zamku pokrzyżackiego w Przezmarku. Pozwoliły one na wstępną weryfikację publikowanych wcześniej planów. Stwierdzono obecność wykusza ustępowego w północno-wschodniej części założenia, brak działalności budowlanej w jego północno-zachodniej części w okresie średniowiecza. Zakwestionowano obecność wieży na planie koła w północno-zachodniej części zamku średniego. Dokonano też wstępnego rozwarstwienia budowli.


Słowa kluczowe


średniowiecze; architektura; zamek krzyżacki; ceramika; drobne znaleziska; ikonografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boot A. 1632 Iournael, Vande Legatiae, gedaeninde Iaren 1627 en 1628, Amsterdam.

Bötticher A. 1898 Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen, t. 3, Königsberg.

Dehio G., Gall E. 1952 Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Deutschodensland Preussen, Berlin.

Dewitz J. H. 1772 Historische Briefe. Eine Reise durch Preussen, Elbing.

Garniec-Jackiewicz M., Garniec M. 2009 Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, wyd. 2, Olsztyn.

Gołębiewski A. 1997 Znaki na nowożytnych butelkach szklanych ze Starego Miasta w Elblągu, Archaeologia Historica Polona, t. 6, s. 183–205.

Guerquin B. 1974 Zamki w Polsce, Warszawa.

Haftka M. 1999 Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów, Malbork–Płock.

Haftka M. 2010 Zamki krzyżackie. Dzierzgoń – Przezmark – Sztum, Gdańsk.

Hermann Ch. 2015 Zamki w państwie krzyżackim w Prusach, Olsztyn.

Kajzer J., Kołodziejski S., Salm J. 2003 Leksykon zamków w Polsce, Warszawa

Markiewicz M. 2017 Nowożytne wyroby szklane ze stanowiska „Teatr Szekspirowski” przy ulicy Podwale Przedmiejskie w Gdańsku, Szkło i Ceramika, R. 68, nr 2, s. 13–16.

Steinbrecht C. 1920 Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen Bau-Aufnahmen und baugeschichtliche Würdigung der noch vorhandenen Burgen und bedeutenderen Burg-Reste des Ordens in Preussen aus der Zeit von 1310 bis zum Ende der Ordens-Herrschaft, Berlin.

Töppen M. 1881 Zur Baugeschichte der Ordens- und Bischofs-Schlosser in Preussen, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins 4, s. 85-127

Torbus T. 2010 Zamki krzyżackie. Deutschordensburgen, Wrocław.

Torbus T. 2014 Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk.

Wünsch C. 1935 Zur Baugeschichte des Schlosses Preußisch Mark vom Ausgang der Ordenszeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, Bericht des Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen über seine Tätigkeit im Jahre 1934 an die Provinzialkommission zur Erforschung und zum Schutze der Denkmäler in der Provinz Ostpreußen, t. 33, s. 30–44.


Partnerzy platformy czasopism