Zmiany w zagospodarowaniu zamku krzyżackiego w Człuchowie w czasach staropolskich

Michał Starski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2018.010

Abstrakt


W artykule przedstawiono zmiany w zagospodarowaniu założenia zamkowego w Człuchowie w czasach staropolskich. Na podstawie analizy źródeł pisanych i wyników badań archeologiczno-architektonicznych można stwierdzić, że w tym okresie podejmowano na człuchowskim zamku liczne przebudowy. Większość z nich miała charakter doraźny i stanowiła próbę podreperowania starych budynków. Wobec niszczejącego Zamku Wysokiego, który nie mógł spełniać warunków siedziby starostów, zadecydowano o jej przeniesieniu do nowo wzniesionego – około 1638 roku – pałacu, zlokalizowanego na II Przedzamczu.


Słowa kluczowe


Człuchów; Pomorze Gdańskie; zamek; czasy nowożytne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fryda M. 2016 „Familia castrensis”. Urzędnicy starościńscy, załoga zbrojna i służba na zamku człuchowskim w okresie staropolskim, [w:] Wokół człuchowskiego wzgórza zamkowego od XIV do XX w. Architektura – administracja – polityka, red. K. Monikowska, Człuchów, s. 9–29.

Fryda M. w druku Inwentarz starostwa człuchowskiego z 1610 roku, Człuchów.

Inwentarz starostwa 2008 Inwentarz starostwa człuchowskiego z roku 1753, wyd. M. Fryda, Gdańsk–Człuchów.

Inwentarz starostwa 2011 Inwentarze starostwa człuchowskiego z lat 1676 i 1696 wraz z inwentarzami wsi Debrzno i Małe Chojniczki, wyd. M. Fryda, współpraca K. Monikowska, Człuchów.

Kajzer L. 1996 Czy archeolodzy powinni badać zamki, Archaeologia Historica Polona, t. 3, s. 123–142.

Kościński K. 1904 Inwentarz starostwa człuchowskiego z roku 1748, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 11, s. 184–248.

Kościński K. 1907 Człuchów. Obrazek historyczno-statystyczny z przeszłości Pomorza, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 14, s. 102–166.

Kunzendorf-Samulowska A., Kłosowski J., Ślaski K.

Dzieje zamku człuchowskiego, [w:] Z dziejów ziemi człuchowskiej, red. K. Ślaski, Poznań, s. 64–83.

Kurdwanowski M., Starski M. 2013 Człuchów (Zamek), woj. pomorskie. Badania w roku 2011, Światowit, t. 9 (50), fasc. B, s. 299–304.

Kurdwanowski M., Starski M. 2015 III Przedzamcze w Człuchowie. Badania archeologiczne wschodniej części założenia zamkowego w latach 2012–2013, [w:] XIX Sesja Pomorzoznawcza, Acta Archaeologica Pomoranica 5, red. A. Janowski i in., Szczecin, s. 365–374.

Kurdwanowski M., Starski M. 2017 Sprawozdanie z badań archeologicznych na II Przedzamczu w Człuchowie w 2017 roku, maszynopis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Lustracja 1961 Lustracja województwa pomorskiego, Lustracje dóbr królewskich XVI–XVIII. Prusy Królewskie 1564 r., wyd. S. Hoszowski, Gdańsk.

Lustracja 1967 Lustracja województw Prus Królewskich 1624 r., wyd. S. Hoszowski, Gdańsk.

Lustracja 2005 Lustracja województw Prus Królewskich 1765 r., t. 1: Województwo pomorskie, cz. 3: Powiaty świecki, tucholski i człuchowski, wyd. J. Dygdała, Gdańsk.

Starski M. 2011 Człuchów (Zamek), woj. pomorskie. Badania w latach 2009–2010, Światowit, t. 8 (49), fasc. B, s. 187–190, pl. 96–99.

Starski M. 2016 Archeologia o Zamku Wysokim w Człuchowie, [w:] Wokół człuchowskiego wzgórza zamkowego od XIV do XX w. Architektura – administracja – polityka, red. K. Monikowska, Człuchów, s. 9–29.

Starski M. 2018 Construction workshop at the Teutonic Castle in Człuchów, Gdańsk Pomerania, Forum Urbes Medii Aevi, t. 9/1–2(2015), s. 80–93.

Steinbrecht C. 1920 Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen, t. 4, Berlin.

Zybajło W. 2003 Człuchowska fortyfikacja w opisie Konrada Steinbrechta, [w:] Szkice człuchowskie, red. W. Zybajło, t. 11, s. 3–16.


Partnerzy platformy czasopism