Produkcja i kompozycja stempli menniczych na przykładzie wybranych brakteatów guziczkowych

Paweł Milejski, Łukasz Sroka, Roksana Wawrzczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AHP.2017.011

Abstrakt


Zarys treści. Dominacja brakteatów guziczkowych na terenie Europy Środkowej stanowi zagadnienie dotychczas słabo rozpoznany przez badaczy. Próbą rozwiązania tego problemu jest projekt pt. „Corpus polskich brakteatów guziczkowych (połowa XIII–początek XV wieku)”, w ramach którego powstał niniejszy tekst. W artykule rozpatrzono problem kompozycji stempli menniczych brakteatów guziczkowych na bazie wybranych egzemplarzy. Przedstawiono również problematykę produkcji tych numizmatów, a także uszkodzeń na nich powstających.


Słowa kluczowe


mennictwo średniowieczne, brakteaty guziczkowe, stempel menniczy, symbolika

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beyer K. 1876 Wykopalisko Wieleńskie (Filenhe), Warszawa.

Bonczkowska Ż. 2011 Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do 1454 roku. Lokalizacja – Personel – Funkcjonowanie, Toruń.

Dygo M. 1992 Studia nad początkami władztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226–1259), Warszawa.

Garbaczewski W. 2002 Świat brakteatów. Średniowiecze w zwierciadle monet, Bydgoszcz.

Grodecki R. 2009 Mincerze we wczesnym średniowieczu polskim, [w:] Polityka pieniężna Piastów, red. W. Lohman, Kraków, s. 177–236.

Gorlińska D. 2015 Żydzi w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego, Kraków.

Gumowski M. 1917 Wykopalisko monet z XIII w. w Brzegach nad Nidą, Kraków.

Jędrysek-Migdalska E. 1976 Skarb brakteatów z Radzanowa nad Wkrą, Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku, z. 8, Płock.

Kiersnowski R. 1964 Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa.

Kiersnowski R. 1988 Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa.

Kopicki W. 1997 Polskie brakteaty guziczkowe, 2. poł. XIII w.–1. poł. XIV w. Próba interpretacji, Warszawa.

Mehl M. 2011 Münz- und Geldgeschichte des Erzbistums Magdeburg im Mittelalter. Band II. Katalog, Hamburg.

Mikołajczyk A. 1994 Leksykon numizmatyczny, Łódź.

Pastoureau M.

Mikołajczyk A. 2006 Średniowieczna gra symboli, Warszawa.

Paszkiewicz B. 1994 Brakteaty polskie w 1. tercji XIV w., Wiadomości Numizmatyczne, R. 38, z. 1–2, s. 1–55.

Rochacki J. A. 2013 Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego, Warszawa.

Skwierczyński K. 1994 Treści ideowe monet królewskich Bolesława Szczodrego, Wiadomości Numizmatyczne, R. 38, z 3–4, s. 141–155.

Starnawska M. 1998 Pieczęcie zakonów krzyżowych na ziemiach polskich w średniowieczu jako źródło do ich dziejów. Perspektywy badawcze, [w:] Pieczęć w Polsce średniowiecznej i nowożytnej, red. P. Dymmel, Lublin, s. 89–119.

Suhle A. 1980 Der Münzfund von Karrin, [w:] Norddeutsches Jahrbuch für Münzkunde und verwandte Gebiete, t. 2, Hamburg, s. 111–123.

Svensson R. 2013 Renovatio Monetae. Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens Europa, Sundbyberg.

Volckart O. 1996 Die Münzpolitik im Ordensland und Herzogtum Preußen von 1370 bis 1550, Wiesbaden.


Partnerzy platformy czasopism