Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Sekretarz Redakcji

  1. Mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor Prowadzący

  1. Mgr Alina Sosnowska, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Komitet Redakcyjny

  1. prof. dr hab. Andrzej Kola, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii, Polska
  2. Prof. Jan Klápště, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Czechy
  3. Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
  4. Prof. Vladas Žulkus, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Klajpėdos universitetas, Litwa

Redaktor języka angielskiego

  1. Pani Ewa Józefowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska


Partnerzy platformy czasopism