O czasopiśmie

Tekstura to recenzowane, naukowe pismo studenckie, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej.
Tom 9 (2019)
Wednesday, Jul 15, 2020
Spis treści tego numeru