Public Organizations in the Context of Corporate Social Responsibility

Krzysztof Krukowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL2011.028

Abstract


The debate on corporate responsibility is permeating increasingly to the public sector. The aim of the present work is to discuss possible implications of CSR concepts that could be observed in public organizations. It follows from the research conducted that public organizations are familiarized with the principles of corporate social responsibility and in the majority of cases possess accepted standards of applying them

Keywords


public organization; corporate social responsibility

Full Text:

PDF

References


Carrol A.B. (1994), Social issues in management research. Experts' Views, Analysis, and Commentary. Business and Society, 33(1).

Friedman M. (1997), Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pomnażanie zysku, Wydawnictwo W drodze, Poznań.

Global Compact Przewodnik. http://www.globalcompact.org.pl z 13.02.2011

Griffin R.W. (2008), Podstawy zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.

Kieżun W. (2005), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, in: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Fundacja Współczesnego Zarządzania, Białystok.

Kotarbiński T. (1987), Opiekun spolegliwy. Pisma etyczne, Ossolineum, Wrocław.

Kożuch B. (2005), Specyficzne cechy organizacji publicznej, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego. Fundacja Współczesnego Zarządzania, Białystok.

Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet Warszawa.

Zalewski A. (2006), Nowe zarządzanie publiczne jako instrument poprawy efektywności sektora publicznego. w Zarządzanie organizacjami publicznymi (ed. K. Krukowski), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism