New Performance Funding Models as a Way of Funding

Marian Turek, Aneta Michalak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL2011.013

Abstract


Mining industry in Poland faces many financial problems. One of them is to determine the proper performance funding structure. The main objective of this article is to create new models of funding performance in mining enterprises and to propose the way of examining influence of separate models on effectiveness of finance management in mining enterprises. As the measure of effectiveness growth regarding finance management the Authors adopted the value growth of mining enterprise. In the following stages of research there were assumptions and procedure presented for building funding models of mining enterprises as well as the basic funding models were suggested and the method of examining models’ influence on the value of a mining enterprise was described. In order to solve the research problem there were several general methods used: financial data analysis, comparison and generalization and also detailed methods such as: observation, documents analysis method, statistic methods

Keywords


finance management; coal enterprises; funding

Full Text:

PDF

References


Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000), Zarządzanie finansami, t 1, PWE, Warszawa.

Jonek-Kowalska I., Turek M. (2008), Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 5.

Jonek-Kowalska I., Turek M. (2009), Ocena płynności finansowej jako kryterium podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach górniczych, [w:] Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2009, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Sympozja i Konferencje nr 74, Kraków.

Krysiak Z. (2006), Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Machała R. (2004), Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wyd. PWN, Warszawa.

Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wyd. PWN, Warszawa.

Michalak A., Turek M. (2009), Analiza struktury kapitału w kontekście źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych, Wyd. IGSMiE PAN, Warszawa.

Ostaszewski J, Cicirko T. (2006), Finanse spółki akcyjnej. Wyd. Difin, Warszawa.

Pawełczyk E., Sojda A. (2011), Wykorzystanie metody Monte Carlo do wyboru najkorzystniejszego modelu finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych, [w:] Turek M. (red.), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.

Szczepański J., Szyszko L. (red.) (2007), Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa.

Turek M. (red.) (2011), Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2011.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism