Assessment of the Central and Eastern Europe Economies in the Years 2007-2010 Based on the Model of the Macroeconomic Stabilization Pentagon

Dorota Żuchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2013.026

Abstract


The model of the macroeconomic stabilisation pentagon allows for a quick insight into the most important macroeconomic indicators of an economy in question. On the basis of this concept - comparing pentagrams for particular years - changes of the economic condition of countries can be examined. Moreover, the analysis of each of the adopted criteria allows for the evaluation of achievement of particular goals by a country in terms of its economic policy. The aim of this article is to describe the condition of Central and Eastern Europe countries in the years 2007-2010. The economies analysed were compared at two levels. The first level concerned the macroeconomic situation of all economies in particular years just before and during the global economic crisis. At the second level, the changes in the analysed indicators in particular economies of Central and Eastern Europe were compared. The results of the analysis shall contribute to the formulation of conclusions concerning the influence of the financial crisis upon the macroeconomic situation of the CEE countries.


Keywords


Macroeconomic Stabilization Pentagon; global crisis; Central and Eastern Europe

Full Text:

PDF

References


Götz M. (2011), Ocena prognozowanej sytuacji gospodarczej USA i wybranych krajów UE w latach 2012-2015 z wykorzystaniem metody pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej, „Optimum, Studia Ekonomiczne”, No. 6 (54).

Jodkowska L. (2012), Gospodarka Polski w dobie kryzysu na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej [in:] K. Piech, K. Wierus (eds.), Ostatni światowy kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, polityka, przedsiębiorstwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Kołodko G. (1993), Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.

Matkowski Z. (2003), Sytuacja gospodarcza krajów posocjalistycznych – ekonomiczne i społeczne efekty transformacji, „Ekonomista”, No. 6.

Matkowski Z. (2005), Gospodarka Polski na tle innych krajów Europy Środkowo- Wschodniej [in:] E. Czarny, (ed.), Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Misala J. (ed.) (2006), Makroekonomia gospodarki otwartej, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom.

Misala J. (2007), Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji ze szczególnym uwzględnieniem deficytów bliźniaczych, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, No. 283.

Misala J., Bukowski S. (2003), Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji, „Ekonomista”, No. 5.

NBP (2008), Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, Marz.

NBP (2009), Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Biuro Gospodarki Światowej i Europejskiej Integracji Gospodarczej, May.

Zbierzchowska D. (2010), Konsekwencje stosowania określonych systemów kursowych w warunkach kryzysu finansowego w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, „Equilibrium”, No. 1(4).
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism