Finansowe wsparcie przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych

Agnieszka Czajkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.018

Abstract


Celem artykułu jest prezentacja wybranych form finansowego wsparcia przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych przez instytucje i organizacje powołane m.in. w celu niesienia pomocy tej części społeczeństwa. Teza zakłada, że działalność instytucji finansujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
i jej rozwój przez osoby niepełnosprawne jest bardzo ważna, ale niewystarczająca. Jedną z metod integracji społecznej może być samodzielność osób niepełnosprawnych i kształtowanie ich postaw przedsiębiorczych, dzięki udostępnianiu im instrumentów finansowych w formie dotacji, pożyczek i kredytów na preferencyjnych zasadach, ulg i zwolnień w podatkach czy świadczeniach emerytalno-rentowych. W artykule przedstawiono podstawy polityki społecznej UE względem osób niepełnosprawnych oraz wybrane podmioty oferujące alternatywne formy wsparcia finansowego przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych.

Keywords


finansowanie; osoby niepełnosprawne; formy wsparcia

Full Text:

PDF

References


BIFRON, (2008) – Biuletyn Informacyjny Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, nr 5–6.

Koza A. (2009), Podstawowe formy wsparcia przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, in: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – Mikrofirma 2009, A. Bielawska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 34, Szczecin.

L’emploi des personnes handicapees en Europe: quel present pour quel avenir?, Observatoire des Hommes et des Organisations, Groupe Adecco.

Michalec P. (2003), Niepełnosprawni razem w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Jedność, Kielce.

Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – wiadomości ogólne i programy celowe, Oddział Łódzki PFRON, http://ptsr-lodz.prv.pl, aktualizacja: 24.08.2009.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – opis projektu, Fundacja Fundusz Współpracy, http://www.equal.org.pl, na dzień: 23.08.2009.

Projekty realizowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, http://www.popon.pl, na dzień: 23.08.2009.

Różycka E. (red.), (2006), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sierpińska A. M., PFRON: dofinansowanie do otwarcia firmy, eGospodarka.pl, http://www.firma.egospodarka.pl, aktualizacja: 14.07.2007.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU z 2007 r., Nr 11, poz. 74, z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU z 1997 r., Nr 123, poz. 776, DzU z 2008 r., Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r., Nr 6, poz. 33.

Własna działalność gospodarcza, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, http://www.pfron.org.pl, aktualizacja 12.05.2008.

Wysokość refundacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

http://www.pfron.org.pl, aktualizacja 10.07.2009.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism