Deflacja a działalność inwestycyjna banków. Przykład Japonii w latach 1993–2008

Waldemar Kozioł

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.015

Abstract


Celem artykułu jest wskazanie uwarunkowań działalności inwestycyjnej banków w warunkach procesów deflacyjnych. Doświadczenia japońskie wskazują, że procesy długookresowej deflacji wpływają na strukturę aktywów i pasywów instytucji bankowych. W warunkach deflacji i często towarzyszącej jej tzw. pułapki płynności klasyczna, depozytowo-kredytowa działalność banków nie przynosi odpowiednich zysków, wpływając na obniżenie rentowności. W tej sytuacji banki poszukują innych źródeł przychodów, takich jak prowizje czy działalność inwestycyjna. Artykuł wskazuje zmiany zachodzące w bilansach banków i ich przyczyny oraz skutki. Jest przede wszystkim próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieją możliwości wykorzystania portfela inwestycyjnego w celu zapobieżenia negatywnym skutkom procesów deflacyjnych.

Keywords


deflacja; debt deflation; portfel inwestycyjny banków

Full Text:

PDF

References


Buiter W., (2003), Deflation: Prevention and Cure, Working Paper No. 9623, NBER, Cambrigde MA.

Bank of Japan, (2005), Financial Stability Report, Bank of Japan, Tokyo.

Bank of Japan, (2006), Financial Stability Report, Bank of Japan, Tokyo.

Bank of Japan, (2007), Financial Stability Report, Bank of Japan, Tokyo.

Bank of Japan, (2008), Financial Stability Report, Bank of Japan, Tokyo.

Bank of Japan, (2009), Financial Stability Report, Bank of Japan, Tokyo.

Bank of Japan - http://www.boj.or.jp/en/theme/stat/index.htm.

Capple F., Wood G., (2004), Price Change, Financial Stability, and the British Economy 1870–1939, [w:] Burdekin R. C. K., Siklos P. L., (ed), Deflation. Current and Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambrigde UK.

Farrell Ch., (2004), Deflation. What happens when prices fall, HarperBusiness, New York.

Shilling A.G., (1999), Deflation. How to survive and thrive in the coming wave of deflation, McGraw Hill, N.Y.

Goodhart Ch., Hofmann B., (2004), Deflation, Credit, and Asset Prices, [w:] Burdekin R.C.K., Siklos P. L., (ed.), Deflation. Current and Historical Perspectives, Cambridge University Press, Cambrigde UK.

Hasano K., Sakai K., Tsuru K., (2007), Consolidation of Banks in Japan. Causes and Concequences, NBER Working Paper 13399, Cambrigde MA.

Kozioł W., (2009), Deflacja a zarządzanie instytucją bankową, [w:] Pawłowicz L., Czerwińska M., (red), Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. Prace i Materiały WZ UG, Sopot 2009, s. 255 i n.

Krugman P.R., (1999), The Return of Depression Economics, „Foreign Affairs", vol 78, No.1.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism