Regionalizm i multilateralizm w polityce handlowej Unii Europejskiej

Aleksandra Nacewska-Twardowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.012

Abstract


Handel zagraniczny jest jednym z głównych przejawów współpracy międzynarodowej na świecie, co wskazuje na szczególne umiejscowienie polityki handlowej w polityce prowadzonej przez państwa czy organizacje. Historia wymiany handlowej wskazuje na istnienie dwóch przeciwstawnych sobie praktyk koordynowania handlu: regionalnej i multilateralnej. W historii powojennej zauważyć można współistnienie obu tendencji. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy jest Unia Europejska, gdzie obie praktyki koordynacji polityki handlowej przenikają się. Z jednej strony Wspólnota jest sama w sobie wyjątkiem od zasady liberalizacji handlu na zasadach multilateralnych, z drugiej przez szereg lat aktywnie uczestniczyła w tworzeniu wspólnej dla wszystkich polityki handlowej na forum GATT i WTO . Wspólna polityka handlowa Unii jest jednym z filarów jej istnienia, wpływając jednocześnie w istotny sposób na rozwój gospodarczy regionu. Dlatego w dobie kryzysu istotne jest pytanie, jak obecnie jest kształtowana polityka handlowa Wspólnoty i czy zmiany w gospodarce światowej wpływają na zmianę w jej formowaniu? Ostatnie lata wskazują na zwiększenie tendencji regionalnych Wspólnoty. Coraz większe trudności w kształtowaniu handlu na Arenie WTO sprawiają, że nawet zagorzali zwolennicy idei multilateralizmu handlowego poszukują nowych rozwiązań. Unia Europejka stara się więc o zawiązanie jak najszerszych stosunków bilateralnych z innymi krajami bądź organizacjami.

Keywords


regionalizm; multilateralizm; liberalizacja handlu; Unia Europejska

Full Text:

PDF

References


Crawford J., Fiorentino R., (2005), The Changing Landscape of Regional Trade Agreements, DISCUSSION PAPER NO 8, World Trade Organization, Geneva.

Curzon G., (1965), Multilateral commercial diplomacy. The General agreement on tariffs and trade, and its impact on national commercial policies and techniques, London.

Fiorentino R., Verdeja L., Toqueboeuf C., (2007), The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update, Discussion Paper No. 12, World Trade Organization, Geneva.

Hanclich P. (2008), System preferencji celnych Unii Europejskiej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.

Hoekman B., Kostecki M. (2002), Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wrocław.

Kawecka-Wyrzykowska E. (1998), Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego, [w:] Polska w WTO, Warszawa.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism