Etyka w ekonomii a globalny kryzys gospodarczy

Katarzyna Kamińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.008

Abstract


Globalny kryzys gospodarczy, z jakim mamy do czynienia w ostatnim okresie, przyczynił się do wznowienia dyskusji dotyczącej problemu kształtowania się prawidłowych relacji pomiędzy państwem a rynkiem. Kolejny raz okazało się, że brak jasnych reguł gry gospodarczej powoduje na rynku uruchomienie tendencji do samozniszczenia się. W obecnej sytuacji staje się jasne, że aby przeciwdziałać w przyszłości podobnym jak ta sytuacjom, wszystkie podmioty gospodarcze działające na rynku powinny przestrzegać ogólnie obowiązujących reguł gry gospodarczej. Stawia to przed ekonomią i polityką gospodarczą nowe wyzwania. Na temat przyszłości ekonomii zabierają głos nie tylko sami ekonomiści, ale również papież Benedykt XVI. Jego encyklika Caritas in veritate poświęcona jest w dużej mierze tej problematyce. Celem artykułu jest zaprezentowanie tych stanowisk, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy i o jakie elementy etyczne należy wzbogacić ekonomię, by bardziej skutecznie potrafiła w przyszłości stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Keywords


etyka; ekonomia; kryzys globalny

Full Text:

PDF

References


Benedykt XVI(2009), Encyklika Caritas in veritate- Miłość w prawdzie, Wydawnictwo AA, Kraków.

Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

Buchanan P.J. (2006), Śmierć Zachodu, Wydawnictwo Wektory, Wrocław,

Clausen S., Zöttl I. (2009), America Forever, „Financial Times Deutschland”, 30.01.2009,

Dolczewski R. (2009), W poszukiwaniu źródeł kryzysu. Oczami bankowca i menedżera - praktyka, http://www.pte.pl/pliki/1/53/W%20poszukiwaniu1.pdf (stan na dzień 19.09.2009).

Eucken W. (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, 6. Aufl., Tübingen.

Global Unions (2009), Statement to the London G 20 Summit. Global Unions London Declaration, April.

http://www.gpn.org/ituc-csi_org_No_16_-_G20_London_Declaration_FINAL.pdf (stan na dzień 19.09.2009),

Gruszecki T. (2005), Przedsiębiorca w teorii ekonomii i społecznej nauce Kościoła, [w:] S. Kowolik (red.), Materiały z VI Sympozjum Tarnogórskiego – Wolność wolnego rynku, KNS Fundacja Kolpinga, Tarnowskie Góry.

Hahn A. (1945), Ende der Aera Keynes? Edgar Salin zum 75. Geburstag, „Kyklos”, vol. XX.

Jan Paweł II(2000), Nagląca potrzeba refleksji nad ekonomią, Orędzie na dzień 1 stycznia 2000 roku, http://www.michaeljournal.org/refleksjinadekonomia.htm (stan na dzień 19.09.2009).

Jan Paweł II(1987), Przemówienie do przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w dniu 13.06.1987, Podręcznik pokolenia JP 2. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów, Poznań.

Kamińska K. (2009), Etyczny wymiar ekonomii w ordoliberalizmie, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Zawodności rynku – zawodności państwa – etyka zawodowa, cz. 1, Ekonomia i Prawo, t. V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kołodko G. (2010), Neoliberalizm a światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista” 2010, nr 1.

Korten D. C. (2002), Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź.

Koslowski P. (1999), Die Aufgaben der Philosophie Heute, Wien.

Koslowski P. (1985), Über Notwendigkeit und Möglichkeit einer Wirtschaftsethik, Scheidewege, „Jahresschrift für skeptisches Denken”, Nr. 15.

Krąpiec M. (2008), Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://www.ptta.pl/pef/pdf/e/ekonomika.pdf (stan na dzień19.10.2008).

Mayer T.(1996), Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa.

Michnowski L. (2009), Problemy kryzysu cywilizacyjnego w encyklice Caritas in veritate Benedykta XVI. Od „cywilizacji śmierci” do „cywilizacji miłości”.

http://www.pte.pl/pliki/2/12/PoKTECiV_4.08.09.pdf. (stan na 19.09.2009).

Sadowski Z. (2006), W poszukiwaniu drogi rozwoju – myśli o przyszłości świata i Polski, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.

Samuelson A. (2005), Der Markt hat kein Herz, „Spiegel Special”, Die neue Welt, Nr. 7.

Sekuła J. (1999), Uprawomocnienie etyki biznesu, [w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism