Wahania koniunkturalne przemysłu a zmiany na poziomie działów PKD

Rafał Kasperowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2010.005

Abstract


Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja wahań koniunkturalnych w przemyśle polskim oraz w wybranych działach przemysłu według PKD, a następnie zbadanie ich współzmienności. Tak postawiony cel wynika z chęci empirycznej weryfikacji, współistnienia wahań koniunkturalnych w wielu wskaźnikach, procesach ekonomicznych. W analizach posłużono się następującymi metodami statystyczno-ekonometrycznymi: procedurą korekcji sezonowej Census X11/Y2k; filtrem Hodricka-Prescota, analizą korelacji. Opracowanie składa się z trzech części poprzedzonych wprowadzeniem oraz podsumowanych w zakończeniu. W pierwszej części zdefiniowano cykl koniunkturalny. W drugiej przedstawiono metodologię wyodrębniana wahań cyklicznych. W części trzeciej przeprowadzono analizę empiryczną – wyodrębniono składnik cykliczny analizowanych szeregów czasowych oraz określono ich współzależności.

Keywords


wahania koniunkturalne; koniunktura przemysłu

Full Text:

PDF

References


Barczyk R., Kowalczyk Z. (1993), Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań.

Bittnerowa E. (1996), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

Bohem E. A. (1998), A Review of Some Methodological Issues in Identifing and Analysing Business Cycles, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, Working Paper No. 26.

Burns A. F., Mitchell W. C. (1946), Measuring Business Cycles, Studies in Business Cycles, nr 2, NBER, New York.

Cogley T., Nason J. M. (1995), Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series Implications for business cycle research, „Journal of Economic Dynamics and Control” 19(1–2), January–February.

Diebold F.X., Rudebusch G.D. (1994), Measuring Business Cycles: A Modern Perspective, NBER, February.

Diedold F. X., Rudebusch G. D. (1989), Scoring the Leading Indicators, „Journal of Business”, vol. 62, No. 3.

Epstein P. (1999), Wesley Mitchel’s Grand Design and Its Critics: The Theory and Measurement of Business Cycles, „Journal of Economic Issues”, No. 3, September.

Evans M. K. (2003), Practical Business Forecasting, Blackwell Publishers.

Hodrick R. J., Prescott E. C. (1997), Postwar U. S. Business Cycles: An Empirical Investigation, (“Journal of Money”, “Credit and Banking”, vol. 29, No. 1, February 1997), [w:] Hartley J. E., Hoover K. D., Salyer K. D. (1998), Real business cycles, Routledge, London and New York.

Kazmier N. J., Pohl N. F. (1984), Basic Statistics for Business and Economics, McGraw-Hill Publishing Company.

Kruszka M. (2002), Wyodrębnianie wahań cyklicznych, maszynopis powielony, AE Poznań.

Kydland F. E., Prescott E. C. (1990), Business Cycles: Real Facts and Monetary Myth, „Federal Reserve Bank of Mineapolis Quarterly Reviev”.

Lubiński M. (2002), Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Lucas R. E. Jr (1995), Understanding Business Cycles, [w:] F. E. Kydland (ed.), Business Cycle Theory, The International Library of Critical Writings in Economics, Edward Elgar Publishing Company, UK.

Marcellino M. (2004), Leading Indicators: What Have We Learned?, IEP-Bocconi University, IGIER and CEPR, May.

Mills T.C. (2003), Modeling Trends and Cycles in Economic Time Series, Loughborough University.

Mintz I. (1969), Dating Postwar Business Cycles: Methods and Their Application to Western Germany, National Bureau of Economic Research, New York.

Mintz I. (1972), Dating American Growth Cycles, w: The Business Cycle Today, red. V. Zarnowitz, NBER, New York.

Mintz I. (1972), Dating American Growth Cycles, w: The Business Cycle Today, red. V. Zarnowitz, NBERNew York.

Nelson C. R., Plosser C. I. (1982), Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series; Some Evidence and Implications, „Journal of Monetary Economics”, vol. 10.

Pedersen T. M. (2002), Alternative Linear and Non-Linear Detrending Techniques: A Comparative analysis based on Euro-Zone Data, Copenhagen: Minystry of Economic and Business Affairs.

Rainelli M. (1996), Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rekowski M. (red.) (1997), Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań.

Rekowski M. (red.) (1997), Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, Wydawnictwo AKADEMIA, Poznań.

Rekowski M. (red.) (2003), Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Zarnovitz V. (1991), What is a Business Cycle?, NBER, Working Paper 3863, October.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism