Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dysproporcje międzyregionalne w Polsce

Michał Ozga

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.025

Abstract


Celem opracowania jest przedstawienie wybranych teorii dotyczących lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zobrazowanie znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki regionu, jak i zilustrowanie wpływu tego typu inwestycji na dysproporcje międzyregionalne na przykładzie Polski. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są siłą motoryczną rozwoju regionów, gdyż wprowadzają nowoczesne technologie i tworzą nowe miejsca pracy. Ten typ inwestycji spowodować może również wzrost wydajności oraz produktywności gospodarki. Kapitał zagraniczny, bardzo ważny dla rozwoju regionu, omija jednak regiony, gdzie występuje słaba infrastruktura oraz wysokie bezrobocie, co pogłębia istniejące dysproporcje. Regiony o wysokim poziomie bezpośrednich inwestycji zagranicznych charakteryzują się niższym poziomem bezrobocia, wyższym przeciętnym wynagrodzeniem i przede wszystkim wyższym poziomem produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca.


Keywords


bezpośrednie inwestycje zagraniczne; rozwój regionów

Full Text:

PDF

References


Czaplewski L., Przestrzenne rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. W. Karaszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.

Cieślik A., Geografia Inwestycji Zagranicznych. Przyczyny i Skutki lokalizacji z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, grudzień 2007.

Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.

Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl (15.10.2008).

Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B., Owczarzak R., Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, „Ekonomista” 2006, nr 2.

Heller J., Warżała R., Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, „Ekonomista” 2005, nr 6.

Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006.

Kania M., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie Opolszczyzny [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, pod red. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Karaszewski W. (pod red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Kujawka M., Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju regionu (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, pod red. W. Karaszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa 2007.

Szczepkowska-Flis A., Podstawy teoretyczno-metodyczne badania roli inwestorów bezpośrednich w gospodarce regionu, [w:] Rola zagranicznych inwestorow bezposrednich w gospodarce Wielkopolski, pod. red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.

T. Latocha, Bezpośrednie inwestycje a rozwój regionalny w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, pod red. W. Karaszewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2003

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003 Nr 23 poz. 1966).

R. Warżała, Regionalne zróżnicowanie aktywności kapitału zagranicznego [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, pod red. Z. Dach, A. Polloka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005

Weresa M. A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego – doświadczenia Polski [w:] Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Zeszyty BRE Bank-Case, nr 62, Warszawa 2002.

Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, UŁ, Łódź 1996.

Zakrzewska-Półtorak A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce województwa dolnośląskiego, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism