Perspektywy współpracy handlowej między Unią Europejską a Chinami

Aneta Kuna-Marszałek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.013

Abstract


Celem artykułu jest przedstawienie współpracy unijno-chińskiej w dziedzinie handlu zagranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych problemów i wyzwań z nią związanych. Zamierzeniem autorki jest ocena zarówno dotychczasowych relacji handlowych obu partnerów, jak i ukazanie perspektyw wzajemnych stosunków w świetle uczestnictwa Chin w wielostronnym systemie handlu. Konieczność sprostania wielu związanym z tym wymogom sprawia, że Chiny poszukują nowych form współpracy z krajami europejskimi, mając jednocześnie na uwadze wewnętrzne ograniczenia związane z funkcjonowaniem „socjalistycznej gospodarki rynkowej”. Z drugiej zaś strony UE, pomimo wielokrotnie wyrażanych obaw, ma świadomość potrzeby zacieśniania współpracy z Chinami, które stanowią rynek o wielkim potencjale dla europejskich inwestorów, jak do tej pory tylko w niewielkim stopniu wykorzystany. Czy zatem założeniem wymiany handlowej jest rzeczywiście strategiczne partnerstwo przy wzajemnym dostępie do obu rynków na zasadach WTO i uczciwej konkurencji? Czy celem UE jest przede wszystkim opracowanie skutecznych sposobów kontroli chińskich produktów? To najważniejsze pytania, na które Czytelnik znajdzie odpowiedź w artykule

Keywords


Chiny; handel; UE; współpraca gospodarcza

Full Text:

PDF

References


Bliższe partnerstwo, Większa odpowiedzialność Dokument programowy w sprawie handlu i inwestycji UE – Chiny Konkurencja i partnerstwo, KOM(2006) 631 wersja ostateczna oraz KOM(2006) 632 wersja ostateczna, Bruksela 24.10.2006.

Commission Staff Working Document Accompanying document to the 25th Annual Report from the Commission to the European Parliament on the Community’s Antidumping, Antisubsidy and Safeguard Activities 2006, COM (2007) 479 final.

Council Regulation (EEC) No 2616/85 of 16 September 1985 concerning the conclusion of a Trade and Economic Cooperation Agreement between the European Economic Community and the People's Republic of China, „Official Journal” L 250, 19.09.1985.

Europe Information, External Relations, 1985, //www.aei.pitt.edu/7859/01/31735055281715_1.pdf (09.10.08).

Joint Statement of the 10th China-EU Summit, Pekin, 28.11.2007.

Komisja Europejska, DG Trade, //www.ec.europa.eu (05.10.08).

Komunikat dla posłów Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego dotyczący statusu gospodarki rynkowej i Chińskiej Republiki Ludowej, 16.01.2006, //www.europarl.europa.eu (10.10.08).

A Long Term Policy for China-Europe Relations. Communication from the Commission. COM (95) 279 final, 05.07.1995.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, //www.msz.gov.pl (12.10.08).

Niebezpieczne zabawki produkowane w Chinach. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek, C 291E, 28.08.2008, //www.eur-lex.europa.eu (12.10.2008).

Shafaeddin S. M., Some implications of accession to WTO for China’s economy, „International Journal of Development Issues” 1 (2) 2002, s.100.

Światowa Organizacja Handlu, //www.wto.org (05.10.08).

Towards a New Asia Strategy. Communication from the Commission to the Council. COM (94) 314 final, 13.07.1994.

Woźniak J., Handel UE–Chiny: podsumowanie 2007, //www.egospodarka.pl (29.09.08).
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism