Aktywność marketingowa przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego funkcjonujących w regionie częstochowskim warunkiem ich rozwoju

Agnieszka Puto

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.012

Abstract


Wraz z rozwojem poziomu gospodarczego społeczeństwa zmieniają się upodobania i potrzeby żywieniowe konsumentów. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę produktu, ale również na jego zdrowotność, wartość odżywczą i aspekty ekologiczne. W gospodarce rynkowej konsument – nie bez powodu określany „królem rynku” – znajduje się w centrum zainteresowania zarządzających przedsiębiorstwami. Wiedza o jego zachowaniu i czynnikach kształtujących je stała się priorytetem wśród zainteresowań marketingu, który dąży do zaspokojenia potrzeb konsumenta. Permanentny proces doskonalenia działalności marketingowej przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego stanowi więc niezbędny warunek ich rozwoju. Celem niniejszego opracowania będzie analiza działalności marketingowej firm działających na rynku pieczywa na przykładzie rynku częstochowskiego. Autorka podjęła próbę oceny wpływu poszczególnych instrumentów marketingowych na rozwój badanych przedsiębiorstw.

Keywords


aktywność marketingowa; przemysł piekarniczy

Full Text:

PDF

References


Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, pod red. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2002.

Churchill G. A., Badania marketingowe, Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.

Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.

Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. J. Kortana, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 1997.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism