Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie

Tomasz Chruściński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.006

Abstract


Wśród wielu metod analizowania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie bardzo popularnym podejściem staje się metoda warunkowej macierzy wariancji-kowariancji zakładająca, że stopy zwrotu danego instrumentu finansowego pochodzą z pewnego rozkładu wielowymiarowego i zależne są od zmian kursowych innego instrumentu. W pracy dokonano próby wyznaczenia optymalnego modelu opisującego warunkową strukturę zależności w zakresie zmian zachodzących w jednej gospodarce na sytuację ekonomiczną w innej. Do tego celu posłużono się danymi charakteryzującymi giełdy różnych państw, które zostały wybrane do badania za pomocą metod taksonometrycznych. Na podstawie przyjętych szeregów czasowych zbudowano kilka wielowymiarowych modeli klasy GARCH (Multivariate GARCH) w kontekście praktycznego ich wykorzystania do oceny powiązań ekonomicznych gospodarek.

Keywords


giełdy papierów wartościowych; metody taksonometryczne; wielowymiarowe modele GARCH

Full Text:

PDF

References


Bollerslev T., Engle R., Wooldridge J., A Capital Asset Pricing Model with Time- Varying Covariance, University of Chicago Press, „Journal of Political Economy” 96 (1) 1988.

Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, „Journal of Econometrics” 31/1986, s. 307–327.

Chruściński T., Analiza wielowymiarowa giełd papierów wartościowych na świecie, „Wiadomości statystyczne” 9, GUS, Warszawa 2008.

Chruściński T., Klasyfikacja giełd papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonometrycznych, [w:] Metody ilościowe w badaniach Ekonomicznych, Wyd. SGGW, Warszawa, 2007.

Engle R., Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation, „Econometrica” 50/1982, s. 987–1008.

Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, TNOIK, Toruń 2007.

Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.

Piontek K., Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, PN AE Wrocław, „Taksonomia” 13, 2006.

Yang W., M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets, Edith Cowan University, 2001.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism