Od niepłynnego instrumentu do załamania rynku – wybrane uwarunkowania kryzysu kredytowego

Anna Krześniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.003

Abstract


Obserwowany przed ostatnie dwa lata kryzys na rynkach kredytowych po raz kolejny udowadnia rolę płynności w systemie finansowym – po raz pierwszy jednak to niepłynność jednego instrumentu stała się iskrą zapalną utraty płynności przez znaczną część systemu finansowego. Choć kryzys praktycznie nie dotknął bezpośrednio Polski, zrozumienie jego uwarunkowań jest istotne dla analizy stabilności systemu finansowego w przyszłości, gdy polski system finansowy będzie jeszcze silniej zintegrowany z systemem unijnym i globalnym. Artykuł przedstawia wybrane mechanizmy kryzysu, koncentrując się na przedstawieniu tych uwarunkowań rynków finansowych, które doprowadziły do gwałtownego załamania w globalnym systemie finansowym. Zwrócono szczególną uwagę na dwa kluczowe uwarunkowania rynkowe: rolę płynności rynków poszczególnych instrumentów dla zapewnienia wiarygodności wyceny mark-to-market i możliwości oceny ryzyka podejmowanego przez poszczególne instytucje oraz znaczną koncentrację obrotów na wybranych rynkach finansowych u stosunkowo niewielkiej liczbie podmiotów, co przekłada się na wzrost ryzyka partnera transakcji (counterparty risk). Artykuł akcentuje, że brak transparentności rynku instrumentów będących innowacjami finansowymi (służących do transferu ryzyka kredytowego) oraz ograniczona płynność nowych instrumentów spowodowały załamanie na rynku pochodnych kredytowych, natomiast wysokie zaangażowanie czołowych instytucji finansowych na tym rynku było impulsem do rozprzestrzenienia się kryzysu w całym systemie.

Keywords


rynki finansowe; kryzys finansowy; kryzys kredytowy; płynność; instrumenty pochodne

Full Text:

PDF

References


AIG Financial Highlights, www.aig.com (15.10.2008)

BIS, Fair value measurements and modeling: An assessment of challenges and lessons learned from the market stress, „Basel Committee on Banking Supervision” 2008.

BIS, Ratings in structured finance: what went wrong and what can be done to address shortcomings?, „Committee on the Global Financial System Papers” 32/2008.

Fender I., Kiff J., CDO rating methodology: some thoughts on model risk and its implications, „BIS Working Paper” 163/2004.

„Financial Times”, wybrane artykuły z 2008 roku, www.ft.com (10.10.2008 i 13.11.2008).

Gibson M. S., Credit Derivatives and Risk Management, „Finance and Economics Discussion Series”, FED 47/2007.

IFLS, Derivatives 2007, www.ifls.org.uk/research (12.10.2008).

IMF, Financial Stress, Downturns and Recoveries, „World Economic Outlook” 10/2008.

Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.

Sławiński A., Przyczyny i konsekwencje kryzysu na rynku papierów wartościowych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne, „Bank i Kredyt”12/2007.

Weithers T., Credit Derivatives, Macro and Systemic Risks, „Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review” 4/2007.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism