Kryzys na amerykańskim rynku nieruchomości – ocena zagrożenia Polski

Maciej Ryczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2009.002

Abstract


Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu Polska jest narażona na negatywne konsekwencje kryzysu na amerykańskim rynku nieruchomości. Do wspomnianych konsekwencji zaliczyć można: spadek PKB, spadek popytu konsumpcyjnego, malejące zainteresowanie udzielaniem kredytów, spadek inwestycji, zmiany kursów walutowych oraz migracje kapitałów. Przedstawione zostanie także porównanie sposobów przeciwdziałania skutkom kryzysu stosowanych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone
i Polskę. Zróżnicowane sposoby działania dotyczą przede wszystkim różnych reakcji stóp procentowych. Wielorakie reakcje poszczególnych krajów na kryzys stanowią jedną ze zmiennych umożliwiających ocenę sposobu postępowania Polski w okresie kryzysu oraz jakości polskiej polityki pieniężnej w tym trudnym okresie.

Keywords


kryzys; konsekwencje kryzysu; rynek nieruchomości; bańka spekulacyjna

Full Text:

PDF

References


Aleksandrowicz P., Świat na krawędzi, „Newsweek” 41/2008.

Balcerowicz L., Kryzys argentyński: wnioski dla Polski, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Balcerowicz L., Jakość pieniądza, „Bank i Kredyt” 5–6/2006.

Barro R. J., Inflation and Economic Growth, „Bank Of England Bulletin” 5/1995.

Board of Governors of the Federal Reserve System, www.federalreserve.gov.

European Central Bank, www.ecb.int/home/html/index.en.html.

Fandrejewska A., Krach sięgnie do portfeli, „Rzeczpospolita” 8.10.2008.

Ferguson N., The End of Prosperity?, „Time” 13.10.2008.

Informacje gospodarcze Wirtualnej Polski, www.wp.pl.

Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1956.

Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.

Organization for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org/home.

OECD, News Release 30.09.2008.

Rybiński K., Koniec dominacji Ameryki, „Newsweek” 41/2008.

Sikora S., Spokojna przystań, „Newsweek” 41/2008.

Więcław E., Rządy mogą zagwarantować w pełni lokaty bankowe, „Rzeczpospolita” 7.10.2008.

Więcław E., Krześniak M., Będą limity na kredyty, „Rzeczpospolita” 8.10.2008.

World on the Edge, „The Economist” 4–10.10.2008.

Wysocka S., Berlusconi: Żaden włoski bank nie upadnie, informacje gospodarcze Wirtualnej Polski.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism