INTERWENCJE BANKÓW CENTRALNYCH NA RYNKACH WALUTOWYCH

Dorota Zbierzchowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2008.004

Abstract


Celem artykułu jest przedstawienie motywów i rodzajów interwencji walutowych, jakie prowadzone są współcześnie przez banki centralne. Na podstawie literatury i doświadczeń wybranych krajów opisane zostały kanały oddziaływania interwencji na kursy walutowe oraz rodzaje instrumentów rynkowych wykorzystywanych przez banki centralne do przeprowadzenia interwencji.


Keywords


interwencje walutowe; polityka kursowa; interwencje koordynowane banków centralnych; kontrakty spot; interwencje niejawne

Full Text:

PDF

References


Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.

Canales-Kriljenko I.J., Foreign Exchange Intervention in Developing and Transition Economies: Results of a Survey, IMF Working Paper, 2003.

Edison H.J., The effectivenes of Central-Bank intervention: a survey of the literature after 1982, International Finance Section, Princeton University, 1993.

Foreign exchange market intervention in emerging markets: motives, techniques and implications, BIS Paper, 24/2005.

Fratzscher M., Communication and exchange rate policy, „Working Paper Series”, EBC, 363/2004.

Gajewski J., Interwencje walutowe na rynkach terminowych. Metody i przegląd wybranych doświadczeń, "Bank i Kredyt", 1/2007

Karwowski J., Interwencje walutowe, „Bank i Kredyt” 7-8/1997.

Karwowski J., Operacje zagraniczne banków centralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1997.

Kozłowski T., Regulacje rynku walutowego, wymienialności i kursu złotego w latach 1990-2002, „Bank i Kredyt”, 6/2003, s. 62.

Lubański T., Interwencje walutowe, Warszawa 2000.
p-ISSN 1689-765X
e-ISSN 2353-3293

Partnerzy platformy czasopism