Selected aspects of ICT applications in education. Inspirations by the scientific achievements of the Norwegian theoretician and researcher – Harald Nilsen

Wioletta Kwiatkowska, Kamila Majewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2017.010

Abstract


The article is devoted to the presentation and analysis of selected items from the list of achievements of Norwegian specialist in literature Harald Nilsen. The authors search for the meaning and sense of Nilsen's postulates and educational guidelines. They also emphasize that the proposals collected should be used in modern didactics.


Keywords


: scientific achievements; education; ICT; on-line education

Full Text:

PDF

References


Dylak S. (2002), Dialog w kształceniu na odległość – jego znaczenie i struktura, [in:] Nauczanie na odległość. Wyzwania – tendencje – aplikacje, ed. S. Wrycz, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Juszczyk S. (2002), Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kwiatkowska W. (2008), Możliwości i ograniczenia kształcenia na odległość – ujęcie teoretyczne i praktyczne, [w:] Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym, ed. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Kwiatkowska W. (2011), Wykład w kształceniu na odległość, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Majewska K. (2015), Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Miąso J. (2010), Społeczeństwo – wspólnota osób permanentnej komunikacji interpersonalnej w personalizmie systemowym Jana Pawła II w perspektywie społeczeństwa informacyjnego, medialnego, sieciowego, [in:] Język-Komunikacja-Media-Edukacja, ed. B. Siemieniecki, T. Lewowicki, seria: Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Toruń: Wydaw. Adam Marszałek.

Morbitzer J. (2002), Mity edukacji wspieranej komputerowo (czyli 7 grzechów głównych EWK), [in:] Materiały XII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, ed. J. Morbitzer, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Nilsen H. (2006), A w ten ósmy dzień podróży… - działać, doświadczać i uczyć się, [in:] Nauczyciel Jutra, ed. E. Perzycka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Nilsen H. (2006), ICT jako narzędzie w edukacji na odległość w świetle perspektywy ekologicznej, [in:] Edukacja informacyjna. Komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, ed. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN.

Nilsen H. (2010), Język i władza, [in:] Język nowej komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nilsen H. (2013), Norwegian teacher education with a focus on the subject of pedagogy, [in:] Pedagogika w szkole wyższej w procesie reformowania edukacji akademickiej. STUDIA PEDAGOGICZNE LXVI, ed. M. Czerepaniak-Walczak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Nilsen H. (2013a), The Face of Trust? What We Talk About, When We Talk About Trust? A Background, [in:] Trust in Global Perspective, ed. M. Czerepaniak-Walczak, E. Perzycka, Szczecin: PPH ZAPOL.

Osmańska-Furmanek W. (1999), Nowe technologie informacyjne w edukacji, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Siemieniecka D., Siemieniecki B., Nilsen H., Bratland E. ed. (2010), Język nowej komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, wyd. norweskie Sprak i medier.

Siemieniecki B., Lewandowski W. (2001), Internet w szkole, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Wenta K. (2003), Bariery i utrudnienia we wdrażaniu e-learning i e-edukacji, [in:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy, pod red. J. Migdałka, B. Kędzierskiej, Kraków.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism