Wróć do szczegółów artykułu M. Liedke, Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku. Studium demografi czno-społeczne Pobierz Pobierz PDF