Kacprzak, Marta M. „Z dziejów Wydania Pomnikowego «Dzieł Wszystkich» Jana Kochanowskiego (Warszawa 1884–1897)”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 17, no. 1 (lipiec 31, 2020): 35–51. Udostępniono grudzień 1, 2023. https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/SE.2020.0004.