1.
TYSZKIEWICZ, Barbara. Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji GUKPPiW. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 15 czerwiec 2015, T. 7, nr 1, s. 95–104. [udostępniono 21.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2015.010.