1.
ROWICKA, Małgorzata. Stosunek carskiej cenzury zagranicznej do twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1865–1914. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 15 czerwiec 2015, T. 7, nr 1, s. 210–31. [udostępniono 20.6.2024]. DOI 10.12775/SE.2015.002.