1.
BORDZOŁ, Piotr. Listy Leopolda Méyeta do Bronisława Czarnika z lat 1893–1896 (opracowanie tekstologiczne Piotr Bordzoł). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 27 listopad 2014, T. 6, s. 105–114. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/SE.2014.013.