1.
STRZYŻEWSKI, Mirosław. Cenzura w statystykach . Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 6 grudzień 2023, T. 24, nr 2, s. 203–205. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/SE.2023.0035.