1.
PŁOŃSKA, Katarzyna & BUKOWSKI, Filip. Przewodnik edytorski za 2022 rok. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 1 grudzień 2022, T. 22, nr 2, s. 251–253. [udostępniono 22.4.2024]. DOI 10.12775/SE.2022.00045.