1.
Informacje o Autorach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 1 grudzień 2022, T. 22, nr 2, s. 245–250. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/SE.2022.00044.