1.
BIZIOR-DOMBROWSKA, Magdalena. Słowacki w rękopisach (przypadek „Samuela Zborowskiego”). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 1 grudzień 2022, T. 22, nr 2, s. 7–12. [udostępniono 19.5.2024]. DOI 10.12775/SE.2022.00022.