1.
BUDNIK, Magdalena. Nieznany diariusz Janiny Konarskiej. Początki francuskiego wychodźstwa Słonimskich (od 22 września do 7 listopada 1939 roku). Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 29 czerwiec 2022, T. 21, nr 1, s. 169–178. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/SE.2022.00012.