1.
LIBICH, Maciej. „To straszne, ale ja tak muszę pisać”. Dzienniki Anny Pogonowskiej – próba lektury. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 29 czerwiec 2022, T. 21, nr 1, s. 73–84. [udostępniono 19.6.2024]. DOI 10.12775/SE.2022.0007.