1.
LEGUTKO, Grażyna. Problemy z edycją krytyczną „Pamiętnika” Wacława Sieroszewskiego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 29 czerwiec 2022, T. 21, nr 1, s. 65–71. [udostępniono 13.6.2024]. DOI 10.12775/SE.2022.0006.