1.
ZAWISZEWSKA, Agata. Spuścizna piśmienna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu kobiecego. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 29 czerwiec 2022, T. 21, nr 1, s. 47–53. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.12775/SE.2022.0004.