1.
O AUTORACH, Informacje. Informacje o Autorach. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 195–198. [udostępniono 27.1.2023].