1.
KOCHANOWSKI, Marek. Piotra Choynowskiego „Rzeczy drobne i zabawne”. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 187–189. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0027.