1.
TOMASZEWSKI, Feliks. Książka religijna w czasach doktrynalnego materializmu. Przypadek „Pamiętnika wiejskiego proboszcza” Georges’a Bernanosa. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 173–185. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0026.