1.
GŁĘBICKA, Ewa. „Myśli o państwie” i „Kilka myśli, co nienowe”. Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej. Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie [online]. 20 grudzień 2021, T. 20, nr 2, s. 153–172. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/SE.2021.0025.